Aktuell information - MIFID

Nya MIFID regler från och med 2007-11-01

Nu blir kundskyddet ännu starkare, den 1 november införs gemensamma regler för värdepappershandel för alla medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES), vilket inkluderar de 27 medlemsländerna i EU samt Island, Norge och Liechtenstein. Bakgrunden till de nya reglerna är ett EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Lagens huvudsakliga syfte är:
  • att öka konkurrensen på den europeiska värdepappersmarknaden,
  • att stärka skyddet för dig som placerar i värdepapper eller får råd gällande placeringar
  • och att göra det enklare för alla att köpa och sälja värdepapper över nationsgränserna.
Införandet av MiFID kommer bland annat att leda till att i princip alla kunder kommer att få mer detaljerad information, vilket i sin tur kan leda till bättre investeringsval, en grundligare och mer noggrann utformning av finansiella aktiviteter och ett större kundskydd. Nästan alla bolag inom EES som erbjuder finansiella tjänster kommer att påverkas av lagen. Det gäller till exempel investmentbanker, portföljförvaltare, aktiemäklare och vissa fondbolag för att nämna några.