Aktuell information - Hjerta

Bakgrund

Hjerta Hjerta är ett servicebolag för försäkringsförmedlare registrerade hos Finansinspektionen och verksamma i mäklarbolag registrerade hos Finansinspektionen och erbjuder dem hjälp med upphandling, administrativa tjänster och olika typer av verktyg.

Grundidén är att kombinera styrkan av en gemensam organisation med fördelarna av att varje individ och företagsgrupp kan fortsätta att verka utifrån sin egen affärsidé och varumärke.

Hjerta har som ambition att bli den ledande gruppen på den nordiska försäkrings- och rådgivarmarknaden. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom strategiska allianser och förvärv.

Vad innebär det här?

Hjerta har skapats på grund av ett nytt EU-direktiv som påverkar finanisiella rådgivare. De nya reglerna ger en större trygghet för dig som kund då Europa det blir något av en sömlös marknad. Det ska vara lika lätt och säkert att placera pengar i Sverige som något annat land inom Europa.

Läs mer om de nya reglerna framtagna av Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) här.